XV. hydrogeologický
kongres

Podzemní voda a společnost

Brno

4.–7. září 2017

III. inženýrskogeologický kongres

Význam inženýrské geologie ve výstavbě

Brno

4.–7. září 2017

 

30. 6. 2017

Konec lhůty pro platbu zvýhodněného vložného

31. 7. 2017

Termín zaslání plných verzí příspěvků pro elektronický sborník

DALŠÍ TERMÍNY

PRO KOHO JE KONGRES URČEN?

 • pro odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín

 • pro odborníky z blízkých oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství

 • pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů

CHCI SE přihlásit

jAKÝ BUDE PROGRAM?

Předběžný program:

   1. 2017 prezence, úvodní podvečerní setkání
 • 5.–6. 9. 2017 hlavní jednací dny
   1. 2017 odborné exkurze
TÉMATA KONGRESU

KDY A KDE?

 • KDY: 4.–7. září 2017

 • KDE: Brno, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Netroufalky, Brno-Bohunice

ZOBRAZIT NA MAPĚ

co je cílem kongresu?

Cílem je zhodnotit vývoj v našich oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování.

DOPROVODNÉ AKCE

Součástí programu je i řada doprovodných akcí: společenský večer, ochutnávka vín, odborné exkurze, budou předána ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady ČAH a ČK IAH aj.

kontakty

 • hgig2017@sci.muni.cz

 • Tel.: +420 702800881

 • Přírodovědecká fakulta MU, Ústav geologických věd, HGIG kongres 2017, Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D., Kotlářská 2, 611 37 Brno

Partneři kongresu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.