Podle Pokynů pro autory prosím připravte rozšířený abstrakt (platí pro ústní příspěvek i poster) pro tištěný sborník, a plnou verzi vašeho článku pro umístění na USB disk (platí pro ústní příspěvek i poster), případně poster v pdf formátu. Soubory zašlete nejpozději do 31. 7. 2017 na adresu předsedy vědeckého výboru jvdatel@gmail.com. V případě potíží s komunikací využijte další kontakty na stránce hgig.sci.muni.cz, případně www.hgig.cz.  

Vytištěné postery si přineste s sebou až na kongres. Bude vám vyhrazen stojan pro jejich umístění (rozměr A0 na výšku), prostředky pro upevnění budou k dispozici na místě. Pro ústní prezentace podle sekcí vám bude vyhrazen čas 15 minut v časovém programu kongresu, který bude zpracován cca do měsíce. Budete míst k dispozici dataprojektor, počítač a pointer.

Do programu kongresů budou zařazeny jen ty příspěvky, u nichž alespoň jeden z autorů bude závazně přihlášen k účasti na jakýkoliv z obou současně pořádaných kongresů (XV. HG kongres a III. IG kongres) a zúčastní se ho (závazné přihlášky na stránce hgig.sci.muni.cz).

Pokud do 31. 7. 2017 neobdržíme rozšířené abstrakty a plné verze příspěvků, do sborníku a na USB disk budou zařazeny jen krátké anotace, které jsme obdrželi už dříve.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.