Seznamy přednášek

Témata kongresu

Hydrogeologie

 1. Regionální hydrogeologický výzkum a bilancování podzemních vod
 2. Metodika a technika průzkumu povrchových a podzemních vod
 3. Využívání zdrojů podzemních vod, vodárenství, jakost a úprava vod
 4. Modelování proudění vody a transportu látek, matematické a statistické metody
 5. Ochrana a kontaminace vod a horninového prostředí, sanační geologie
 6. Sanační metody
 7. Pokročilé technologie v geologii, vodním hospodářství a životním prostředí
 8. Využívání geotermální energie, termální a minerální vody
 9. Interakce povrchových a podzemních vod, dopady klimatické změny

 Inženýrská geologie

 1. Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní stavby
 2. Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
 3. Inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby
 4. IG průzkum v urbanizovaném prostředí a pro historické stavby, chyby v IG průzkumu a jeho následky
 5. Legislativní aspekty a technické normy
 6. Svahové pohyby a ostatní geodynamické jevy
 7. IG služba na stavbě (přejímky piloty, základové spáry, monitorování deformací aj.)

 Společná témata

 1. Využití metod užité geofyziky a dálkového průzkumu v hydrogeologii a inženýrské geologii
 2. Inženýrská hydrogeologie, podzemní vody ve vztahu k zakládání staveb
 3. Úkoly HG a IG při těžbě nerostných surovin a odstraňování následků důlní činnosti
 4. Výzkum a průzkum hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

Předběžný program kongresů

4. 9. 2017 prezence, úvodní podvečerní setkání
5.–6. 9. 2017 hlavní jednací dny, společenský večer
7. 9. 2017 odborné exkurze


Večerní program

 • První den (5.9.2017) proběhne společenský večer s rautem a ochutnávkou vín v reprezentativních prostorách Mendelova muzea Masarykovy univerzity a přilehlého opatství, součástí je i prohlídka muzejních expozic.
 • Druhý den (6.9.2017) proběhne další společenská akce v centru Brna.

Odborné exkurze 

1 - HG (Březová nad Svitavou - Dolní Rožínka - Olší)
2 - IG (Branišovice Pohořelice - Dolní Rožínka - Brno Královka)
 • V ceně exkurze je autobusová doprava a občerstvení.
 • Předpokládaná doba trvání exkurze 9:00–15:30.

 

Univerznitní kampus Masarykovy univerzity

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.