Výbory kongresů

Vědecké výbory


Hydrogeologie

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. – předseda
Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
RNDr. Jiří Čížek
Mgr. Vladimír Ekert
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
RNDr. Tomáš Charvát
RNDr. Renata Kadlecová
Mgr. Jiří Kubricht
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
RNDr. Jitka Novotná
RNDr. František Pastuszek
RNDr. Zdeněk Pištora
Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
RNDr. Svatopluk Šeda
Ing. Eliška Škařupová
RNDr. Květoslav Vlk
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Inženýrská geologie

RNDr. Jiří Tomášek – předseda
Ing. Jan Novotný, CSc.
Doc. RNDr. Ján Vlčko, Ph.D.
Doc. RNDr. Rudolf Holzer, Ph.D.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Bednárik, Ph.D.
Ing. Petr Kycl
RNDr. Radek Chmelař, Ph.D.
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
RNDr. Petr Vitásek
Ing. Anna Abramčuková
Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.

Čestné předsednictvo kongresů


RNDr. Josef Zeman, CSc. – předseda

Doc. Mgr. Renáta Fľaková, Ph.D.
Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RNDr. Peter Malík, CSc.
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Jan Schröfel
Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.

Organizační výbor kongresů


Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D. – předsedkyně

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
RNDr. Tomáš Charvát
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
RNDr. Jan Schröfel
RNDr. Jiří Tomášek

Kontakt

Sekretariát kongresu

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.


Tel.: +420 702800881

DALŠÍ KONTAKTY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.